Трети доклад на КУПФЕС за граждански мониторинг на европейските фондове в България

Уважаеми читатели,
Това е третият доклад на Коалицията за устойчиво ползване на европейските фондове (КУПФЕС) в България. В него правим анализ на резултатите от използването на структурните фондове в България през първия й финансов период като член на Европейския съюз. Тези резултати са все още предварителни и непълни и в известен смисъл ще си останат такива завинаги защото:
1. И през 2016 г. ще продължи изпълнението на проекти, от уж вече приключилия финансов период. Например по ОП „Околна среда“ става дума за големи инфраструктурни проекти – регионални депа за отпадъци и пречиствателни станции за отпадъчни води.
2. Нито при програмирането, нито през самия финансов период, когато оперативните програми бяха променяни по няколко пъти, бяха заложени индикатори, или създадена методика, с които да се измери качествения ефект от реализирането им. Така че едва ли някога ще можем напълно да оценим системните ефекти от тези над 11 милиарда евро.

Doklad OP-Covers 2016-web all-new