opacLOGOПредмет: Програмата финансира дейности за подкрепа на доброто държавно управление, развитието на човешките ресурси в структурите на държавната администрация, съдебната система и гражданското общество, подобряване качеството на административните услуги и развитие на електронно правителство.
Общ бюджет: 181 млн. евро, от които средства от ЕС в размер на 154 млн. евро и национално съфинансиране в размер на 27 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: държавната администрация, съдебна система, гражданско общество.
Управляващ орган: Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“ в Министерство на финансите.

 

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃


 

alarmКОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ СЛЕД МОНИТОРИНГ НА КУПФЕС:

Успешна изглежда равносметката, при която от бюджет близо 181 млн. евро са разплатени повече от 21% (към 28.02.2010). По програмата обаче има сериозни сведения и заведени съдебни процеси във връзка с подозирани  СИСТЕМНИ КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ И ОПОРОЧЕНИ ПРОЦЕДУРИ  за избор на бенефициенти и изпълнители по одобрените проекти, включително съмнения за пряко облагодетелстване в условия на конфликт на интереси на Николай Василев, бивш министър на държавната администрация и на негови тогавашни подчинени в МДААР и в звената по тази програма.

Порочни практики при обществените поръчки в сектора на високите технологии според Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). БАИТ и други организации от бранша са подали сигнали в държавните институции за серия от констатирани нарушения по обявени процедури по ОПАК, но досега няма никаква реакция или обяснение за нарушенията. Най-често те са по проекти, чиито бенефициенти са общините. Така се елиминират фирми още в самото начало, без да им се дава шанс за по-нататъшно участие. Например има изискване за ИТ ФИРМИТЕ ДА ИМАТ ЮРИДИЧЕСКИ ОПИТ, което не е обосновано. Общините понякога не използвали търг или конкурс, а се договаряли пряко с фирми, което се оценява като откровена форма на КОРУПЦИЯ. „Законът за обществени поръчки (ЗОП) съществува от 1999 г. и оттогава насам той се променя в посока узаконяване на далаверщината. ЗОП преди десет години позволяваше елементарна корупция. Сега обаче, нещата са по-развити – обещава се на по-голям брой фирми, че ще спечелят. Това води то тайно наддаване, кой ще даде повече, за да спечели“, според БАИТ. Промените в ЗОП от 2010 г. вместо да подкрепят разкриването на конфликти на интереси при свързаните лица, работят за прикриването им.

Други случаи които правят впечатление са:
Общини с население 7552 и 9 476 жители са спечелили по половин милион лева всяка, за да се сдобият с „прозрачна и достъпна община”.

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃


ЛОШИ ПРИМЕРИ:

 

1. ⛔  Сигнали за схеми за ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ НА ЛИЦА, свързани с управлението на ОПАК и външни „консултанти“, чрез ОТКЛОНЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ПРОЕКТИТЕ:

Една такава схема включва лице – собственик на консутантска фирма, свързана и с „обръч“ от реални или фиктивни НПО. Лицето е установило връзка по високите етажи на МДА и чрез посредници е успяло да гарантира одобряването на проекти, които са били подавани по неговият „канал“. Става дума за проекти на НПО и на общини. По силата на своята позиция, лицето е могло да се облагодетелства на всички етапи от развитието на един проект – подготовка, кандидатстване и изпълнение.

По твърдения на свидетели, сумите, които спечелилите проекти е трябвало да предадат на лицето – организатор на схемата за разпределяне за останалите участници варират от 15% д о30% от стойността на проектите.

© Георги Кожухаров, в-к КАПИТАЛ
© Георги Кожухаров, в-к КАПИТАЛ

 

2. ⛔  СЪМНЕНИЯ ОКОЛО АВТЕНТИЧНОСТТА НА БЕНИФИЦИЕНТИТЕ  НПО

⛔  ⛔  ⛔  Малка част от спечелилите проекти НПО са организации с дългосрочна дейност и доказана репутация. Голяма част от бенефициентите са организации, създадени преди стартирането на програмата и имат по един-единствен проект – финансираният от ОПАК

⛔  ⛔  ⛔ Сред членовете на значителна част от НПО организациите, спечелили проекти по ОПАК, могат да бъдат открити видни представители на местната общинска администрация. Организацията „Център за икономически и социални стратегии“ с проект за 252 918 лв. и невалиден интернет адрес е създадена от кмета на Кърджали Хасан Азис. В управлението на фондация „Обществен фонд – Пазарджик“ (също с невалиден интернет адрес), с проект за 128 983,10 лв., участва Тодор Попов, кмет на община Пазарджик. В управлението на фондация „Камчийски бряг“ с проект за 199 111,43 лв., е кметът на Община Аврен Красимир Тодоров. Адресът на регистрациата на самото НПО съвпада с този на общината.

няколко статии със скандални разкрития по случая, публикувани в български медии:

НПО, спечелили Проекти - 2007/2008г. © инфографика: ДневникБГ
НПО, спечелили Проекти – 2007/2008г. © инфографика: ДневникБГ

Дойче Веле: В помощ на кметовете и предстоящите им дискусии в НСОРБ, свързани с правилата за усвояване на евросредства, ще припомним един списък, наскоро публикуван и във в. Капитал:

Близките до местната власт сдружения, които спечелиха проекти по ОПАК за 4.5 млн. лв.:

Център за икономически и социални анализи и стратегии (ЦИСАС) – Кърджали печели проект за 252 918,80 лв. Организацията е създадена от кмета на Кърджали Хасан Азис. В управлението и влизат Харун Бекир, общински съветник; Басри Мустафа, служител на Областната администрация

Фондация „Обществен фонд – Пазарджик„, печели проект за 128 983,10 лв. В управлението на НПО участва Тодор Попов, кмет на община Пазарджик.

Фондация „Камчийски бряг“, печли проект за 199 111, 43 лв. В управлението на НПО е кметът на община Аврен Красимир Тодоров. Адресът на регистрация на самото НПО съвпада с този на общината. Същото НПО е партньор в друг проект по програма ОПАК

„Местна агенция за икономическо развитие – Разлог“ печели проект за 180 504,24 лв. В управата на НПО участва Любен Татарски, кмет на община Разлог; Красимир Герчев, общински съветник.

-„Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин“ печели проект за 181 026,72 лв. В управлението на дружеството влиза кметът на община Видин Румен Видов; кметът на община Силистра Иво Андонов; общинския съветник от Ново Село Алебна Янкова; Румен Кънчев е общински съветник в община Бойница;

-Сдружение „Горна Оряховица 2000“ печели проект за 390000 лв. Едноличен управител на НПО е кметът на община Г.Оряховица Никола Колев (БСП)

-Сдружение „Екоприятели 2005“ печели проект за 178 859 лв. Светослав Зашев, управляващ НПО е общински съветник в община Благоевград (ГСБ)

Регионално сдружение на общините „Марица“ печели проект за 200 690 лв. Управляващи на НПО са: кметът на община Хасково – Георги Иванов (подкрепен от БСП); кметът на община Ивайловград Стефан Танев (издигнат от БСП) и кметът на община Стамболово Гюнер Сербест (ДПС)

Сдружение с нестопанска цел „Граждански съвет за Благоевград“ печели проект за 293 555,54 лв. В управлението влизат: Василка Христова Колчева, общински съветник от ГСБ; Радослав Тасков, общински съветник от ГСБ; Костадин Малинов Самарджиев, кандидат за общински съветник от ГСБ; Димитров, кандидат за общински съветник от ГСБ на местните избори през 2003 г

„Еко животновъдство“ печели проект за 191 239,00 лв. В управата на дружеството (според регистъра на МП) влизат кметът на село Долна Студена Йордан Трифонов Ангелов (НДСВ); кметът на Караманово Марин Анчев (БСП); кметът на Новоград Тодор Асенов и Боян Боянов, общински съветник Ценово (АТАКА). Самото НПО е създадено няколко дни (споед информационния регистър ДАКСИ) преди крайният срок за подаване на документите;

-СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев“ печели проект за 375 852,41 лв. В управлението на НПО влизат кмета на общината Владимир Москов (подкрепен от БСП, НДСВ и др.), зам.-кмета на общината Валери Сарандев.

-СНЦ “ За бъдещето на община Ветрино“ печели проект за 257 665,50 лв. В управата на НПО влизат Тодор Зафиров, кандидат за кмет на община Ветрино, по настоящем общински съветник

-Агенция за енергиен мениджмънт – гр. Попово печели проект за 204 093,37 лв. В управлението на НПО влиза Найден Иванов, общински съветник от община Попово (БСП); Милена Иванова, зам.-кмет на общината.

Както и DW вече посочи,сред бенефициентите са още и:

Национално сдружение на общините в Република България – с представители в Комитета за наблюдение по ОПАК, печели проект за 387 359,17 лв

СНЦ “Клуб европейски инициативи – ИДЕА” Ямбол . В управителниясъвет на НПО е Надя Йорданова Данкинова – зам. кмет на Ямбол

 

 

  • Дата 04.09.2008
  • Автор Антоанета Ненкова, ДОЙЧЕ ВЕЛЕ

 

 

3. ⛔  ЗАВИШЕНИ РАЗХОДИ на някои от дейностите в проектите:

За изработването на 12-месечен информационен бюлетин “Диалог” организация от Габрово е получила 178 369 !!! лева. Въпросният бюлетин може да бъде намерен и в интернет – сами преценете кое точно в него струва тези пари (http://www.dialog-news.com/).

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s