Нашите филми:

Когато повече е по-малко: „интегрираният“ транспорт на София – гледай

Изгорени пари – гледай

Спирки a l’anglais, транспорт по български – гледай

Интегриран градски транспорт във Варна – гледай

ОИЦ – инструменти за по-добра комуникация – гледай

МИГ в помощ на малките общини (МИГ Нови пазар – Каспичан) – гледай

Ресурси за хората, хората за ресурсите – гледай

Нашите хора говорят – гледай

Филмите на КУПФЕС са изработени със съдействието на Програмата за подкрепа на НПО на Европейското икономическо пространство.