новини

Трети доклад на КУПФЕС за граждански мониторинг на европейските фондове в България

Уважаеми читатели,
Това е третият доклад на Коалицията за устойчиво ползване на европейските фондове (КУПФЕС) в България. В него правим анализ на резултатите от използването на структурните фондове в България през първия й финансов период като член на Европейския съюз. Тези резултати са все още предварителни и непълни и в известен смисъл ще си останат такива завинаги защото:
1. И през 2016 г. ще продължи изпълнението на проекти, от уж вече приключилия финансов период. Например по ОП „Околна среда“ става дума за големи инфраструктурни проекти – регионални депа за отпадъци и пречиствателни станции за отпадъчни води.
2. Нито при програмирането, нито през самия финансов период, когато оперативните програми бяха променяни по няколко пъти, бяха заложени индикатори, или създадена методика, с които да се измери качествения ефект от реализирането им. Така че едва ли някога ще можем напълно да оценим системните ефекти от тези над 11 милиарда евро.

Doklad OP-Covers 2016-web all-new

Да преброим пилците през есента

На 01.10.2014 г. КУПФЕС стартира своя нов проект за граждански мониторинг на европейските фондове в България.

„Броенето на пилците: Гражданската оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007 – 2013 г). Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)“

С подкрепата на:

 Фонда за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, администриран от Фондация „Институт „Отворено общество“ – София.

Организацията – бенефициент е Информационният и учебен център по екология (ИУЦЕ) в партньорство с :

Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) от Варна,

Института за зелена политика (ИЗП) и

Фондация „Ес О Ес – Предприемачи“.

В различните дейности по проекта участват и членове на други организации от Коалицията.

Проектът включва следните дейности:

  1. Изготвяне и публикуване на Третия доклад за граждански мониторинг на европейските фондове в България, който ще обобщи финансовия период 2007 – 2013 г.
  2. Провеждане на проучване сред няколкостотин бенефициенти на европейските фондове – общини, бизнес, граждански организации, държавни институции и компании – бенефициенти.
  3. Създаване на видеофилм за използването на еврофондовете в България.
  4. Провеждане на стратегическа среща на КУПФЕС.
  5. Презентация на резултатите от проекта в София, шестте региона за развитие и Брюксел.
  6. Други.

Общата стойност на проекта е 77318,85 €, като 67675,17 € е грантовата помощ от Фонда за подкрепа на НПО, а 9629,82 € са собствен принос на участниците.